מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

תרומות

תרומות לפרופיל חדש ניתן לבצע באמצעות העברה בנקאית לחשבוננו:

חשבון מס' 421121
סניף 769 (רח' טרומפלדור, רמת-השרון)
בנק הפועלים

או באמצעות משלוח המחאה בדואר לכתובתנו:

פרופיל חדש,
ת"ד 3454,
רמת השרון, 47100