מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

דו"ח פרופיל חדש - גיוס ילדים

Hebrew

דו"ח זה בוחן את הדרכים הרבות והמגוונות שבהן כוחות חמושים ישראלים ומיליציות יהודיות מגייסים ילדים לשורותיהם. 

דו"ח מקביל הוכן בידי ארגון זכויות אדם פלסטיני  – Defense for Children International - Palestine –  וחוקר את גיוסם של ילדים פלסטינים. אנחנו מקווים ששני דו"חות אלה יהוו צעד ראשון במאמץ משותף להוציא את הילדים אל מחוץ 

לסכסוך הישראלי-פלסטיני. למאמץ כזה, כך אנחנו מקוות, יוכלו להצטרף כמעט כל המעורבים בסכסוך, ללא קשר לעמדתם  ביחס לשאלות הפוליטיות והאחרות שעל הפרק.

File: