מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

חוק העמותות

(20/4/12)
הליכוד וישראל ביתנו גיבשו חוק חדש להגבלת תרומות לארגוני השמאל
חוק העמותות, פרופיל חדש, רדיפה פוליטית