מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

אפליית נמנעים

(22/5/11)
ועדת החוקה של הכנסת אישרה עוד חוק מסדרת חוקי "נאמנות-אזרחות". מדובר בהצעת חוק המעניקה עדיפות ליוצאי צבא או שירות לאומי בקבלה לעבודה בשירות המדינה
השתמטות, אפליית נמנעים