מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

סירוב

פרופיל חדש (24/4/14)
תקופת כליאה שביעית לסרבן המצפון עומר סעד, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
עומר סעד, סירוב
פרופיל חדש (25/3/14)
תקופת כליאה שישית לסרבן המצפון עומר סעד, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
עומר סעד, סירוב
פרופיל חדש (3/3/14)
תקופת כליאה חמישית לסרבן המצפון עומר סעד ומניעת פגישתו עם עו"ד, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
עומר סעד, סירוב
פרופיל חדש (5/2/14)
תקופת כליאה רביעית לסרבן המצפון עומר סעד ומניעת פגישתו עם עו"ד, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
עומר סעד, סירוב
פרופיל חדש (14/1/14)
כליאת סרבן המצפון מחמוד סעד, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
מחמוד סעד, סירוב
פרופיל חדש (14/1/14)
תקופת כליאה שלישית לסרבן המצפון עומר סעד, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
עומר סעד, סירוב
פרופיל חדש (24/12/13)
תקופת כליאה שניה לסרבן המצפון עומר סעד, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
עומר סעד, סירוב
פרופיל חדש (5/12/13)
תקופת כליאה ראשונה לסרבן המצפון עומר סעד, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
עומר סעד, סירוב
רלה מזלי (8/3/13)
הצגת הסוגיה של המנעות משירות צבאי כתנועה חברתית רחבה שנוגעת ברבדים רבים בחברה הישראלית
המנעות, סירוב

Pages