מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

טל מטלון

טל מטלון (23/2/13)
מתוך פרוייקט איסוף עדויות של סרבניות מצפון
עדויות