מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

חיילים

(10/11/13)
ערכת מידע הסוקרת את האפשרויות של חיילים לקבלת פטור במהלך השירות
שחרור מהצבא, חיילים, איך להתשחרר