מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

בתי כלא

פרופיל חדש (15/8/14)
המדריך נותן המון מידע על בתי הכלא הצבאיים, והופך את הפחד מהלא נודע לנחלת העבר.
בתי כלא